RIBW-AVV Arnhem Noord West

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt specialistische begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.
We werken waar nodig in verbinding en nauwe samenwerking met anderen, zoals (lokale) instellingen en organisaties. Nu dus ook vanuit de Beijer, waar wij werkplekken hebben. We zijn er in de buurt, ook voor u!

zie ook: www.ribwavv.nl

Inloop in de Beijer: